Fotografia – Luis Sousa
Evento – Jameson Urban Routes’17