Fotografia – Luis Sousa
Evento – Jameson Urban Routes 2016
Promotor – Musicbox Lisboa | Jameson